10:18 02/12/2019

Huyện An Lão – Bình Định sử dụng hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate


Mới đây, UBND huyện An Lão, Bình Định tổ chức Lễ công bố vận hành hệ thống phần mềm một cửa điện tử và chữ ký số trên địa bàn huyện.

Cụ thể, hệ thống một cửa điện tử huyện An Lão được vận hành tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện sử dụng Hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate do Tập đoàn VNPT cung cấp.

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính được thực hiện trên địa bàn huyện là 301 thủ tục trên 41 lĩnh vực (gồm 224 thủ tục cấp huyện, 77 thủ tục cấp xã). Trong đó, có 280 thủ tục thực hiện mức độ 2; 18 thủ tục thực hiện trực tuyến mức độ 3; 3 thủ tục thực hiện trực tuyến mức độ 4; có 1 thủ tục liên thông cấp xã - huyện, 7 thủ tục liên thông cấp huyện - tỉnh, 1 thủ tục liên thông cấp xã - huyện - tỉnh.

Đối với về thực hiện ký số trên văn bản điện tử, từ ngày 31/10/2019 đến nay, đã có 886 văn bản của UBND huyện được ký số online, đạt 100% văn bản đã ban hành.

Riêng đối với các văn bản của các phòng ban và UBND cấp xã thực hiện ký số trên 30% số văn bản được ban hành. Hiện nay, tại An Lão, từ cấp huyện đến cấp xã đã vận hành hệ thống phần mềm, hầu hết cán bộ, kể cả lãnh đạo huyện, xã đã thao tác tốt trên hệ thống.

Việc vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông và chữ ký số sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: giảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc lưu trữ thông tin đảm bảo liên tục có hệ thống, thuận lợi cho công tác thống kê báo cáo; Lãnh đạo các cấp có thể theo dõi được toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị mình ở mọi thời điểm. Đặc biệt là cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần đến cơ quan nhà nước, giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã, huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại