11:29 28/04/2022

Long An hướng đến một chính quyền số phát triển, hiện đại, xứng tầm


Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, ngày 26/4 UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung.

Với quan điểm phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt chẽ với dữ liệu số, với công tác số hóa, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai song song 02 nhiệm vụ là Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và Xây dựng hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh.

Theo đó, việc tổ chức lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Long An đi vào hoạt động đã mở ra phương thức mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số thông minh hóa, thiết thực tối ưu các nguồn lực, thay đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, đem lại nhiều tiện ích phục vụ cho đời sống xã hội.

Qua đó, hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng đến xây dựng một chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều này cũng chứng tỏ Nghị quyết 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về chuyển đổi số đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Sau thời gian ngắn triển khai, đến nay Trung tâm Điều hành thông minh cùng với Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An đã sẵn sàng, từng bước đi vào hoạt động với nhiều lĩnh vực như: Phản ánh kiến nghị, kinh tế - xã hội, văn bản điều hành, thủ tục hành chính, cán bộ công chức, y tế, giáo dục, mạng xã hội, hệ thống LGSP, an toàn thông tin, an ninh trật tự - an toàn giao thông.

Nghi thức khởi động hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An

Tại lễ ra mắt, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã nhấn mạnh, sự ra đời của Trung tâm Điều hành thông minh, Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An là cơ sở, là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”, một Long An phát triển, hiện đại, xứng tầm. Việc xây dựng hoàn thiện Trung tâm Điều hành thông minh, Kho cơ sở dữ liệu dùng chung là một quá trình lâu dài, gắn liền với công cuộc chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ trên cả 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong thời gian tới Long An sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các lĩnh vực phục vụ giám sát, điều hành đô thị thông minh như: Hệ thống giám sát camera an ninh khu vực; hệ thống giám sát điều hành giao dục; hệ thống sát môi trường; ứng dụng Mobile IOC Long An… Để từng bước hoàn thiện, phát huy hiệu quả của Trung tâm Điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, Long An sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số như “Long An Số”, “Long An ID”; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua các kênh tương tác trên môi trường số; tập huấn, hướng dẫn sử dụng, đưa vào vận hành ứng dụng “Long An IOC”…

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện quá trình chuyển đổi số quốc gia, Long An đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Cùng với chuyển đổi số, việc xây dựng và vận hành Trung tâm Điều hành thông minh cùng với Kho cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ là phương thức phát triển mới của Long An trong kỷ nguyên chuyển đổi số thông minh hóa, thiết thực tối ưu các nguồn lực, thay đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, đem lại nhiều tiện ích phục vụ cho đời sống xã hội.


Các đại biểu tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Long An

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo tỉnh Long An và VNPT đã cùng nhau thực hiện nghi thức ra mắt, đánh dấu sự khởi động của Trung tâm Điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung. Đây là sự kiện mở ra tiền đề quan trọng để Long An xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh, giúp Long An cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Long An nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam

https://baophapluat.vn/long-an-huong-den-mot-chinh-quyen-so-phat-trien-hien-dai-xung-tam-post444096.html

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại