09:07 30/06/2022

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của VNPT tại CTCP thanh toán điện tử VNPT


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của VNPT tại CTCP thanh toán điện tử VNPT.

Xem tài liệu đấu giá tại đây

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại