Tin tức - Sự kiện

Khai trương Cổng thông tin và Ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 27/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT Thái Bình - tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin và Ứng dụng du lịch thông minh - THÁI BÌNH TOURISM.

Thứ Năm 28/05/2020 09:35

Chi tiết

Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp các dịch vụ ngành điện minh bạch và rõ ràng

Từ cuối năm 2019, ngành điện đã triển khai kết nối và cung cấp 100% các dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc triển khai dịch vụ điện theo phương thức điện tử kết hợp Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp cho mọi thông tin và dịch vụ điện đều minh bạch, rõ ràng, có cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên.

Thứ Ba 26/05/2020 09:58

Chi tiết

VNPT Meeting góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính tại Hà Giang

Nhằm xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, Hà Giang đã đẩy mạnh khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến (VNPT Meeting) do Tập đoàn VNPT cung cấp. Việc triển khai hệ thống VNPT Meeting từ cấp tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn đã góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh.

Thứ Hai 25/05/2020 14:46

Chi tiết

VNPT nỗ lực triển khai chính phủ điện tử và chuyển đổi số Bộ, ngành

Tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai nhiều dự án Chính phủ điện tử tiêu biểu, VNPT đã chứng minh được năng lực cũng như vai trò của một Tập đoàn công nghệ hàng đầu của đất nước với các kết quả đạt được ấn tượng.

Thứ Hai 25/05/2020 09:38

Chi tiết

Phần mềm quản lý đất đai VNPT-iLIS được triển khai tại Tây Ninh

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Tây Ninh tại cuộc họp định kỳ tháng 4 vừa qua, phần mềm VNPT-iLIS cơ bản đã đáp ứng được việc vận hành cơ sở dữ liệu chính tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, chi nhánh huyện Tân Châu.

Thứ Sáu 22/05/2020 15:17

Chi tiết