09:51 22/06/2022

Trung tâm IOC An Giang: Bước đột phá nhằm xây dựng chính quyền số


Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh việc phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.

Sáng ngày 20/6, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang.

Đây là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo yêu cầu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho biết, việc xây dựng trung tâm IOC tỉnh nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

IOC được xem là “bộ não số” trong các hoạt động của mô hình Chính phủ số và Đô thị thông minh. Giai đoạn thử nghiệm, IOC tỉnh tích hợp 10 lĩnh vực gồm: Phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội; Giải quyết thủ tục hành chính; Quản lý văn bản điện tử; Giáo dục; Y tế; Du lịch; Lưu trú; Hệ thống camera an ninh; Giám sát thông tin mạng xã hội; Tiếp nhận phản ánh của người dân.

Hiện tại, dữ liệu của các lĩnh vực được kết nối thời gian thực về IOC tỉnh và hiển thị trực quan trên hệ thống, toàn bộ dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Trong thời gian tới, trung tâm IOC tỉnh sẽ kết nối toàn bộ hạ tầng thông tin số, tích hợp và xử lý các luồng thông tin từ các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, hình thành những hệ thống thông tin và tập trung hóa dữ liệu toàn tỉnh phát triển hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; cùng với các cơ sở dữ liệu có sẵn và các cơ sở dữ liệu sẽ đầu tư thêm được tích hợp, phân tích và khai thác tạo ra “bức tranh số” phản ánh toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, đây còn là kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp phản ánh kiến nghị với chính quyền đối với một số lĩnh vực thiết yếu liên quan đến người dân với mong muốn phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh việc phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo yêu cầu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Việc xây dựng trung tâm IOC tỉnh nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Để trung tâm IOC An Giang vận hành hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, cung cấp đầy đủ dữ liệu trong các lĩnh vực, đảm bảo dữ liệu “đủ, đúng, sạch, sống” và kết nối với IOC tỉnh để phục vụ công tác điều hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Theo Báo Công Thương

https://congthuong.vn/trung-tam-ioc-an-giang-buoc-dot-pha-nham-xay-dung-chinh-quyen-so-180807.html

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại