14:41 08/08/2019

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị ứng dụng VNPT iGate


Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà. Hệ thống phần mềm VNPT iGate của VNPT được UBND tỉnh Quảng Trị lựa chọn để sử dụng triển khai tại Trung tâm.

Trước đó, VNPT đã cử các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, số hóa và triển khai hiệu quả hệ thống Cổng dịch vụ công cho trung tâm này.

Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh với mục tiêu: "Tập trung đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công gắn liền với hiện đại hóa phương thức làm việc, áp dụng đồng bộ dịch vụ công trực tuyến; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các TTHC của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo các thủ tục sẽ được giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cao".

Để chính thức đi vào hoạt động, 1.622 TTHC cấp tỉnh với quy trình đến từng cán bộ, nhân viên của các đơn vị đã được rà soát, số hóa và cập nhật vào hệ thống phần mềm điện tử VNPT iGate để đảm bảo hoạt động thông suốt. 21 cán bộ một cửa từ 20 sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh và 08 cán bộ nhân viên TTPVHCC tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung số hóa 251 TTHC cấp huyện và 84 TTHC cấp xã để có thể triển khai thống nhất hệ thống một cửa điện tử từ cấp xã lên huyện và tỉnh; Áp dụng các ứng dụng công nghệ như zalo, hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC mức độ 3 và 4; Triển khai dân chấm điểm Mscore, lấy thước đo sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh để làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác cải cách hành chính công.

Theo công bố của Bộ TT&TT, phần mềm VNPT iGate của VNPT là 1 trong 2 phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật.

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, phần mềm VNPT iGate đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật; đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc chính thức đi vào hoạt động TTPVHCC tỉnh, tích hợp hệ thống liên thông một cửa VNPT iGate hiện đại sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, kinh phí và tăng cường tính liên thông, minh bạch, hiệu quả, hiệu lực trong giải quyết TTHC. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong dịp này, Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Trị và Zalo Việt Nam cùng ký kết hợp tác khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Trị.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại