09:53 22/11/2019

VNPT cung cấp nhiều giải pháp CNTT cho tỉnh Hà Giang


Là một trong những đơn vị VT - CNTT lớn tại địa bàn Hà Giang, trong thời gian qua, VNPT đã cung cấp nhiều giải pháp CNTT ở nhiều lĩnh vực, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hà Giang.

Theo đó, trong lĩnh vực CNTT, đến nay, Hà Giang đã ứng dụng đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử, thư điện tử, một cửa điện tử, hội nghị trực tuyến... vào hoạt động quản lý và điều hành của các ban, ngành đoàn thể từ tỉnh đến xã đạt kết quả mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Đồng thời, đưa vào sử dụng toàn diện và thống nhất phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử (VNPT iOffice) đến 100% các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; tích hợp chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng hệ thống giao ban điện tử của tỉnh đảm bảo liên thông từ tỉnh tới các huyện, thành phố và 195/195 điểm cầu xã, thị trấn; tích hợp 3 phần mềm ứng dụng VNPT – iOffice, VnEdu, Portal, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo viên, học sinh các cấp trên VnEdu.

Y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được tỉnh xác định là lĩnh vực ưu tiên và triển khai hiệu quả phần mềm quản lý bệnh viện VNPT-HIS; phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại 16/16 bệnh viện; phần mềm y tế xã/phường liên thông đối với 195/195 trạm y tế cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý của các cơ sở y tế và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại