16:39 12/10/2023

VNPT địa bàn Nghệ An hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 2023


Để thúc đẩy chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm, phát triển kinh tế số và hình thành các công dân số, đồng hành cùng người dân và chính phủ trên công cuộc chuyển đổi số quốc gia. VNPT Nghệ An  đã phối hợp cùng với các lực lượng đoàn thanh niên, chính quyền địa phương trên toàn tỉnh hướng dẫn CBNV và người dân sử dụng dịch vụ Cổng dịch vụ công, cài đặt sử dụng dịch vụ VNPT SmartCA và ứng dụng VNPT Money… tại các khối cơ quan, trường học và khu vực dân cư.

 Trong các ngày 9/10 & 10/10/2023 VNPT địa bàn Nghệ An đã phối hợp cùng với các Cơ quan chính quyền địa phương, tham gia các sự kiện nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về chuyển đổi số:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, phổ cập kỹ năng số.

- Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tham gia Hội thảo chuyển đổi số 

- Tổ chức các gian hàng giới thiệu dịch vụ và truyền thông thương hiệu trên địa bàn

Một số hình ảnh liên quan:

Gian hàng chuyển đổi số của VNPT địa bàn Nghệ An tại Thành phố Vinh

Gian hàng tại ngày Chuyển đổi số của VNPT địa bàn Qùy Châu & Roadshow hưởng ứng ngày chuyển đổi số của VNPT địa bàn Con Cuông

Tập huấn chuyển đổi số tại VNPT địa bàn Quỳnh Lưu

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại