13:58 28/09/2023

VNPT đồng hành xây dựng chính quyền số tại Thanh Hóa


VNPT đã đồng hành cùng UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa từng bước đưa các dịch vụ viễn thông vào áp dụng trong các cơ quan hành chính; chữ ký số; tập huấn sử dụng các phần mềm cho công chức, viên chức.

Là đơn vị điểm được huyện Thạch Thành chọn xây dựng đô thị văn minh, chính quyền thân thiện, cấp ủy, chính quyền Thị trấn Kim Tân, UBND huyện Thạch Thành đã phối hợp với VNPT Chi nhánh Thạch Thành - Vĩnh Lộc lắp đặt hệ thống các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính.

Theo đó, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thị Trấn, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được trang bị máy vi tính có kết nối mạng internet băng thông rộng; đầu tư 1 máy tính có kết nối Internet để người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận một cửa UBND Thị Trấn.  Ngoài ra, các phần mềm hộ tịch, bảo trợ xã hội, kế toán ngân sách, bản đồ địa chính, dự toán xây dựng, nền tảng hội nghị trực tuyến… đang được các cơ quan trên địa bàn Thị trấn áp dụng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin đảm bảo thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Thạch Thành đã đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Trong 8 tháng năm 2023, cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 22.000 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 22.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; 100% thủ tục hành chính có phát sinh từ cấp huyện đến cấp xã đã được số hóa, người dân có thể tra cứu trên hệ thống dịch vụ công về thông tin hồ sơ của mình.

Xác định hạ tầng viễn thông có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của chính quyền số, huyện Thiệu Hóa đã thực hiện chương trình ký kết phối hợp đầu tư với các đơn vị viễn thông tập trung phát triển hạ tầng số. Toàn huyện đã được đầu tư trên 100 trạm thiết bị viễn thông cung cấp internet, gần 1.000km cáp quang băng thông rộng cố định được phủ đến 100% các xã, thị trấn; mạng nội bộ kết nối theo mô hình máy chủ/máy trạm kết nối Internet; phòng họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành từ huyện đến xã với tần suất trung bình 4 cuộc họp trực tuyến/tháng; 100% cơ quan hành chính trên toàn huyện được kết nối truy cập thông tin, dữ liệu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Ông Vương Hữu Tuấn, Giám đốc VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện từng bước phát triển, các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn đều đảm bảo việc truy cập Internet thông suốt, thời gian tới VNPT tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng viễn thông".

Từ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền số của các địa phương đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cơ sở phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân và doanh nghiệp. Qua đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian qua, với nhiều hoạt động cụ thể, VNPT tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích cũng như tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Theo VnMedia

https://www.vnmedia.vn/cong-nghe/202309/vnpt-dong-hanh-xay-dung-chinh-quyen-so-tai-thanh-hoa-394236e/

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại