15:05 09/08/2019

VNPT góp phần quan trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục tại Hà Giang


Ngày 6/8, tại khách sạn Hà An, thành phố Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã phối hợp với VNPT Hà Giang tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành GD&ĐT, năm học 2019-2020.

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh để thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin là việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Sở GD&ĐT, VNPT Hà Giang trình bày báo cáo tình hình ứng dụng CNTT, phương hướng triển khai trong thời gian tới và trình bày giải pháp thúc đẩy đột phá, toàn diện ứng dụng CNTT trong toàn ngành GD&ĐT.

Theo đó, công tác ứng dụng CNTT trong thời gian qua của ngành đã đạt được những kết quả nổi bật với hạ tầng cơ sở vật chất CNTT tương đối đầy đủ; 100% các đơn vị trường học đã được kết nối internet băng thông rộng; 100% các văn bản chỉ đạo điều hành được đăng tải trên mục văn bản pháp quy. Ngoài ra, công tác xây dựng phòng họp trực tuyến; công tác ứng dụng CNTT trong hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và công tác đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong các cơ sở GD&ĐT cũng được ngành chú trọng quan tâm. 

Trong năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh đã có 499/644 đơn vị trường học áp dụng phần mềm mạng giáo dục Việt nam vnEdu. Trong đó, số lượng hồ sơ giáo viên quản lý trên vnEdu đạt tỷ lệ 94,7%; số lượng hồ sơ học sinh đạt 76,9%; dữ liệu học sinh được liên kết trong suốt 12 năm học; dữ liệu hồ sơ giáo viên, học sinh được liên thông trong tỉnh và toàn quốc. Nhờ đó, ngành Giáo dục và Đào tạo có thể sẵn sàng triển khai chiến lược số hóa hồ sơ, thông tin giáo viên, học sinh và áp dụng triệt để hồ sơ, sổ sách điện tử loại bỏ phương thức giấy.

Bên cạnh đó, thông qua Cổng thông tin điện tử và website trường học đã hoàn thành tính năng tích hợp tự động tra cứu kết quả học tập, thời khóa biểu. Phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử VNPT-iOffice được triển khai đến toàn bộ các đơn vị giáo dục. Ngoài ra, các nhà trường cũng tham gia đầy đủ dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh triển khai hình thức OTT, vnEdu dành cho giáo viên, phụ huynh học sinh trên thiết bị điện thoại di động; áp dụng quản lý thi, tuyển sinh đầu cấp...

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại