14:33 21/09/2019

VNPT Hà Nam khẳng định vai trò doanh nghiệp VT-CNTT chủ lực của địa phương


Cùng với chuyên môn, Đảng bộ VNPT Hà Nam trong những năm qua đã quyết liệt chỉ đạo đưa đơn vị trở thành nhà cung cấp dịch vụ VT-CNTT tốt nhất trên địa bàn.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

Đảng bộ VNPT Hà Nam gồm 11 chi bộ, 1 đảng bộ bộ phận với 204 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ VNPT Hà Nam đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp để đơn vị ổn định, hoạt động có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Do áp lực của sản xuất kinh doanh nên công tác xây dựng Đảng gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ VNPT Hà Nam đã tập trung tìm các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình thực tế, ngay từ đầu năm, Đảng ủy VNPT Hà Nam kịp thời ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về tập trung lãnh đạo các hoạt động SXKD và các nghị quyết chuyên đề đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng trên các mặt công tác của đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị. Thông qua đó, CBCNV của đơn vị nhận thức rõ về tầm quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, về hoạt động SXKD trong điều kiện kinh tế thị trường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt; từ đó mỗi cá nhân có nhận thức và hành động đúng đắn, tích cực lao động, sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD của doanh nghiệp đã đề ra.


Đồng chí Cao Đức Đồng - Bí thư Đảng bộ, giám đốc Viễn thông Hà Nam, Đ/c Lê Xuân Huy giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam ký thỏa thuận triển khai “Cổng thông tin du lịch Hà Nam”

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ VNPT Hà Nam đã quan tâm đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên làm tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống nhằm nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng được đẩy mạnh, luôn coi trọng cả về số lượng và chất lượng đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong giai đoạn 2008 - 2017, Đảng bộ đã kết nạp được 104 đảng viên mới; Sắp xếp, kiện toàn các chi bộ và cấp ủy các chi bộ trực thuộc cho phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh sau tái cấu trúc. Nhìn chung đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc được giao, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm nghiêm túc; Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch, để chủ động cho công tác cán bộ; Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng quy định.

Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ VNPT Hà Nam cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động VNPT Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những nội dung cụ thể, phù hợp trọng tâm là làm theo... Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”.

Cách làm này tạo sự đồng thuận trong tổ chức, góp phần đưa VNPT Hà Nam trở thành doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực Viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm (2008 - 2017), Đảng bộ VNPT Hà Nam liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 9 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Doanh nghiệp VT-CNTT chủ lực của địa phương

Trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và những thách thức của thị trường, VNPT Hà Nam tổ chức sắp xếp lại bộ máy lao động trên toàn mạng lưới, sử dụng nguồn lực lao động một cách tối ưu, tăng cường các chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho lực lượng kỹ thuật, lực lượng kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, VNPT Hà Nam tập trung đầu tư vào mạng lưới, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt, nâng cấp, mở rộng hệ thống tổng đài, xây dựng các đường cáp quang... từng bước đáp ứng nhu cầu về dịch vụ VT - CNTT cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, VNPT Hà Nam là doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh có năng lực cung cấp đầy đủ nhất các dịch vụ VT - CNTT với tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, VNPT Hà Nam còn chú trọng nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình quản lý, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý sản xuất kinh doanh, nhất là khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ý tưởng kinh doanh, nâng cao chất lượng mạng lưới. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp nên tình hình sản xuất, kinh doanh của VNPT Hà Nam trong những năm qua luôn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nằm trong TOP đầu của Tập đoàn VNPT.

Xác định lĩnh vực Công nghệ thông tin là mảng kinh doanh mũi nhọn của VNPT Hà Nam trong giai đoạn mới. Trong năm 2017, 2018, VNPT Hà Nam đã tập trung phát triển các dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử và các chuyên ngành giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, thuế... trên địa bàn tỉnh nhà. Đến nay đã triển khai phần mềm 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (VNPT-iGate) cho 25 sở, ngành, huyện, thành phố và 116 xã/phường/thị trấn; Đưa VNPT- iGate vào vận hành sử dụng tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố; Cung cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) cho một số đơn vị;

VNPT Hà Nam cũng đã hoàn thành việc cung cấp phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (VNPT-His) cho 100% các cơ sở Khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn toàn tỉnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở; Triển khai hệ thống SMS Brandname cho Khối Đảng và Chính quyền từ tỉnh đến UBND xã, phường thị trấn và các cơ quan tổ chức... để mời họp và điều hành công việc. Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh triển khai “cổng thông tin Du lịch thông minh”...

Sự đóng góp của VNPT Hà Nam trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao kết quả ứng dụng CNTT, chỉ số ICT Index năm 2017 của tỉnh Hà Nam xếp thứ 12 tăng 25 bậc so với năm 2016, tăng 34 bậc so với năm 2015. Với kinh nghiệm sẵn có, nguồn lực hùng hậu và thế mạnh hạ tầng mạng lưới rộng khắp, VNPT Hà Nam tự tin sẵn sàng đầu tư công nghệ đưa Hà Nam trở thành phố thông minh Smart City.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại