16:51 27/09/2021

VNPT hỗ trợ Yên Bái vận hành Hệ thống Hội nghị Giao ban điện tử đa phương tiện đến cấp xã


Nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình (HNTH) trực tuyến bảo đảm thông suốt, phục vụ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến 3 cấp, từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan đơn vị, các địa phương cần tăng cường quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị Giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Yên Bái đã tăng cường tổ chức họp trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị Giao ban điện tử (HNTH trực tuyến), đồng thời đã phối hợp tích cực với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và VNPT tại Yên Bái tổ chức vận hành, chạy thử nghiệm (Test) toàn bộ hệ thống từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo hệ thống sẵn sàng, hoạt động trong mọi tình huống.

Nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống HNTH trực tuyến bảo đảm thông suốt, phục vụ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến 3 cấp, từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các phiên họp trực tuyến từ Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống HNTH đã được trang bị. Chủ động đề nghị với Điện lực địa phương hỗ trợ duy trì lưới điện hoạt động ổn định, không tác động đến mạng lưới trong thời gian diễn ra các phiên họp trực tuyến trên địa bàn khi có thông báo. Trong trường hợp có sự cố xảy ra bất khả kháng, hỗ trợ ứng cứu máy phát điện lưu động cho các điểm cầu cấp huyện, xã trong suốt quá trình diễn ra phiên họp.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn được trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Rà soát việc ban hành và niêm yết Nội quy phòng họp trực tuyến bảo đảm các điều kiện quy định trong Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; đảm bảo hệ thống thiết bị HNTH trực tuyến phải được lắp đặt và bố trí cố định tại phòng họp hoặc hội trường của đơn vị, địa phương; không tự ý thay đổi các kết nối, thông số kỹ thuật của hệ thống. Hạn chế tối đa việc di chuyển các trang thiết bị tại vị trí đã được lắp đặt, khi cần di chuyển, thay đổi thì có thông báo tới nhân viên kỹ thuật của VNPT Yên Bái để phối hợp triển khai.

Chỉ đạo cán bộ đầu mối (tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã) nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng phối hợp với cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông và nhân viên của VNPT Yên Bái trong việc quản lý, vận hành, duy trì và sử dụng hệ thống HNTH cả trước, trong và sau các phiên test thử và họp chính thức. Đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng và được kích hoạt tối đa sau 10 phút khi có thông báo từ điểm cầu trung tâm điều hành.

Đối với VNPT Yên Bái, trong các phiên test thử và họp chính thức, cử nhân viên kỹ thuật ứng trực tại các điểm cầu, phụ trách phần kênh truyền, vận hành thiết bị. Đối với các điểm cầu cấp tỉnh, huyện, sở, ngành yêu cầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn nghiệp vụ tốt ứng trực tại chỗ trong suốt phiên họp. Đối với các điểm xã, phường, thị trấn phải có đầu mối hỗ trợ kỹ thuật online. Có phương án dự phòng, ứng cứu, thay thế cụ thể, rõ ràng đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng, hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, chất lượng trong mọi tình huống. Bảo đảm hệ thống MCU của tỉnh luôn được online để sẵn sàng phục vụ công tác chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh với cơ chế 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần.

Kịp thời thông tin, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tình hình quản lý, vận hành, duy trì và sử dụng; những khó khăn, vướng mắc và những sự cố xảy ra (nếu có) của hệ thống HNTH để phối hợp xử lý, giải quyết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, việc sử dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến được ưu tiên hàng đầu và nhận chỉ đạo phục vụ ngay qua hình thức điện thoại. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ kỹ thuật trực điện thoại 24/24 để phối hợp phục vụ khi có yêu cầu.

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại