16:02 28/02/2024

VNPT iNRES - Quản lý toàn diện tài nguyên số Ngành tài nguyên và môi trường


Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quản lý toàn diện, thống nhất dữ liệu từ trung ương tới địa phương là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là với Ngành Tài nguyên và môi trường.

Quản lý tài nguyên quan trọng của đất nước

Ngành tài nguyên và môi trường hiện đang thực hiện quản lý nhà nước 9 lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Do đó việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất là vô cùng quan trọng.

Quyết tâm này cũng được thể hiện cụ thể trong Chương trình chuyển đổi số Ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Để đạt được mục tiêu đó, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý tài nguyên, môi trường nhưng mới đang trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, chưa có sự đồng bộ và chưa được hoàn thiện đầy đủ. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa kết nối với nhau, chưa liên thông với Trung ương và các hệ thống chính quyền số khác tại địa phương. Vì vậy việc khai thác sử dụng dữ liệu gặp nhiều khó khăn và chưa tối ưu hóa toàn trình trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Do đó rất cần một giải pháp giúp triển khai nhanh và quản lý toàn diện trên môi trường số một cách chính xác và thông suốt.

Quản lý tài nguyên số toàn diện

Là một trong những tập đoàn Viễn thông, CNTT hàng đầu có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án lớn của Chính phủ như Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia, nền tảng tích hợp liên thông văn bản VDXP, hệ thống báo cáo & điều hành Chính phủ..., VNPT đã nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái ứng dụng Ngành tài nguyên và môi trường - VNPT iNRES.

Được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT iNRES cung cấp giải pháp toàn diện phục vụ quản lý đầy đủ 9 lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường gồm Hệ thống thông tin tài nguyên nước - VNPT iWATER, Hệ thống thông tin khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - VNPT iMETEOROLORY, Hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường - VNPT iMONITORING, Hệ thống thông tin khoáng sản - VNPT iMINERAL, Hệ thống thông tin môi trường - VNPT – iENVIRONMENT, Hệ thống thông tin Biển – Hải đảo - VNPT iSEA, Hệ thống thông tin dữ liệu địa lý - VNPT – Geoportal.

Cùng với Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS, VNPT iNRES đã và đang hỗ trợ đắc lực nhiều địa phương số hóa toàn diện tài nguyên, môi trường. Với VNPT iNRES các địa phương sẽ không còn phải lo lắng về những khó khăn trong việc tích hợp với các hệ thống chính quyền số khác tại địa phương như dịch vụ công, thuế, xây dựng, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác tại địa phương cũng như dữ liệu từ các trạm quan trắc, thiết bị IoT… Dữ liệu từ các hệ thống này liên tục được cập nhật, đồng bộ nhanh chóng và kịp thời khi có sự thay đổi. Từ đó việc quản lý, thống kê và đưa ra dự báo chính xác hơn, giúp cơ quan quản lý nhà nước có thể quản lý toàn bộ lĩnh vực tài nguyên và môi trường một cách tập trung, thông suốt giữa các cấp, nâng cao công tác tham mưu, ra quyết định cho các cấp lãnh đạo trong việc quy hoạch, hoạch định chiến lược.

Hơn nữa, VNPT iNRES tuân thủ kiến trúc chính phủ phủ điện tử 2.0 và các tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngành tài nguyên, môi trường, sẵn sàng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác theo trục LGSP và NGSP giúp dữ liệu kết nối thông suốt từ trung ương tới địa phương.

Hiện VNPT cung cấp cả hệ thống phần mềm và Dịch vụ số hóa, xây dựng CSDL ngành TNMT đáp ứng đầy đủ các chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Với VNPT iNRES, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin tài nguyên môi trường một cách chính thống, chuẩn xác.

Mặt khác, nhờ phát triển trên nền tảng công nghệ WEB, sử dụng mã nguồn mở nên chi phí triển khai hạ tầng thấp giúp địa phương tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, nhờ có cơ chế sao lưu dự phòng tự động 24/24 và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nên  đảm bảo an toàn tối đa và tránh mất mát dữ liệu.  

Với khả năng lưu trữ, quản lý, phân tích, xử lý nghiệp vụ thông minh và chia sẻ dữ liệu các lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường – VNPT iNRES sẽ góp phần quan trọng cho tiến trình xây dựng chính phủ số, xã hội số và đô thị thông minh.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline miễn phí 18001260 hoặc truy cập website vnpt.com.vn./.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại