11:24 07/12/2023

VNPT không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn cho người lao động để đáp ứng yêu cầu chiến lược 4.0


Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Ban Nhân lực Tập đoàn VNPT cho biết: "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những thách thức không nhỏ cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội".

Không nằm ngoài xu thế chung, ông Minh cho biết từ một nhà khai thác cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, VNPT đang quyết tâm, nỗ lực chuyển đổi không ngừng để không những trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu cho thị trường mà còn đảm bảo hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số (CĐS) toàn bộ nền kinh tế xã hội của đất nước.

Tập đoàn VNPT đã xác định 4 đột phá trong hoạt động, trong đó tầm quan trọng của đột phá đầu tiên là đột phá về chất lượng nguồn nhân lực.

CĐS đã và đang chứng kiến sự thay đổi, phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các CNTT hiện đại, dần thay thế các giải pháp và công nghệ truyền thống. Tâm điểm của công cuộc chuyển đổi chính là ở việc điều chỉnh mô hình và nguồn lực để gia tăng hoạt động nghiên cứu, sản xuất, cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ CNTT và dịch vụ số bên cạnh các dịch vụ viễn thông truyền thống của VNPT là dịch vụ thoại và Internet.

“Việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của VNPT, vừa phải thực hiện chuyển đổi nguồn nhân lực hiện có, vừa phải xây dựng đội ngũ mới có năng lực, trình độ công nghệ, dịch vụ và phải am hiểu văn hóa số để phục vụ cho khách hàng dịch vụ số”, ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Minh cũng cho biết, xu hướng giải pháp trọn gói, tích hợp dịch vụ viễn thông và CNTT đang đặt ra những yêu cầu “tích hợp” về năng lực trình độ đối với cán bộ nhân viên VNPT. Chuyên môn hóa sẽ phải đồng hành với đa dạng hóa kỹ năng của NLĐ ở một mức độ nhất định trong phân công lao động.

Xác định rõ các yêu cầu chuyển đổi nguồn nhân lực trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, VNPT xây dựng, phát triển và triển khai các giải pháp đổi mới phát triển nguồn nhân lực. Tập đoàn thực hiện tối ưu hoá nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, tái đào tạo cho các nhóm đối tượng khác nhau theo các yêu cầu mới cả về số lượng và chất lượng.

Tập đoàn VNPT cũng đã tổ chức các khóa đào tạo quản trị nhân sự hiện đại theo chuẩn quốc tế và các lớp tập huấn nghiệp vụ nhân sự đặc thù cho đội ngũ làm công tác nhân lực, nhân sự trực tiếp; chú trọng hướng dẫn các đơn vị tăng cường hàm lượng quản trị số, ứng dụng CNTT, công nghệ số vào công tác giảng dạy và quản trị nhân sự; triển khai đồng bộ mô hình đào tạo trực tuyến…

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết thêm, công tác tái đào tạo ở Tập đoàn cũng được quan tâm để thực hiện chuyển đổi nguồn nhân lực viễn thông truyền thống sang nguồn nhân lực số.

“Thời gian qua, VNPT liên tục triển khai các khoá đào tạo chuyển đổi CNTT nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ nhân sự kỹ thuật viễn thông của các VNPT tỉnh, thành phố để tăng cường nguồn nhân lực tham gia phối hợp phát triển, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT”.

Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chuẩn hoá năng lực kỹ thuật viên 4.0. Chỉ số bồi dưỡng, đánh giá nhân sự kỹ thuật viễn thông theo chuẩn 4.0 cũng được đưa vào bộ chỉ số giám sát nguồn nhân lực của Tập đoàn đối với các VNPT Tỉnh, thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh việc áp dụng các ứng dụng CNTT, hoàn thiện phần mềm quản trị phát triển nguồn nhân lực để áp dụng đồng bộ và thống nhất trong Tập đoàn, góp phần tăng cường năng lực CĐS trong lĩnh vực nhân lực/nhân sự nói riêng và của Tập đoàn nói chung để xây dựng VNPT là một tổ chức học tập đáp ứng nhu cầu học tập của nhân viên nhanh chóng, hiệu quả, mọi lúc, mọi nơi.

VNPT đã hoàn thiện xây dựng, quản trị 03 hệ thống chính: Hệ thống HRM quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu nhân sự; Hệ thống đào tạo trực tuyến VNPT eLearning quản lý, tổ chức các chương trình, khoá học đào tạo trực tuyến; Cổng thông tin tuyển dụng tập trung (TAMS – Talent Acquistion Management System) quản lý vị trí tuyển dụng, hồ sơ ứng viên và hỗ trợ tổ chức các đợt tuyển dụng trực tuyến.

“Các ứng dụng CNTT giúp đồng bộ, chuẩn hoá dữ liệu và công khai, minh bạch quy trình quản trị nhân sự của VNPT, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác định hướng chiến lược nguồn nhân lực của Tập đoàn”, ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại