13:55 15/07/2020

VNPT phối hợp hoàn thiện trung tâm điều hành thành phố thông minh tại Biên Hòa


Nhằm triển khai Đề án Xây dựng TP.Biên Hòa trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, thời gian qua, UBND TP.Biên Hòa đã phối hợp cùng Viễn thông Đồng Nai (VNPT Đồng Nai) hoàn chỉnh bộ giải pháp Trung tâm điều hành thành phố thông minh (Trung tâm điều hành IOC).

Đây là thành phần quan trọng nhất trong đề án xây dựng thành phố thông minh cho TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bởi, Trung tâm điều hành IOC sẽ là nơi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp lãnh đạo các cấp giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn (big data), làm cơ sở để ban hành các quyết định và xây dựng quy chế, chính sách…

Là đơn vị phối hợp cùng TP.Biên Hòa triển khai Đề án Xây dựng TP.Biên Hòa trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, thời gian qua, VNPT Đồng Nai đã triển khai cho TP.Biên Hòa một số nội dung cần thiết. Cụ thể là các nội dung trong quản lý trật tự đô thị, phản ánh hiện trường; phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice; tổ chức hội nghị trực tuyến đến các phường, xã; giải pháp du lịch thông minh; giải pháp báo cáo kinh tế - xã hội (triển khai chung với tỉnh)... Các nội dung trên dự kiến hoàn thành từ đây đến cuối năm 2020 và đưa vào khai thác tại Trung tâm điều hành IOC.

Theo VNPT Đồng Nai, Trung tâm điều hành IOC sẽ giúp lãnh đạo chính quyền địa phương có sự giám sát và chỉ đạo điều hành về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đồng thời giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; tương tác giao tiếp phục vụ công dân cũng như giám sát, điều hành trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, du lịch, môi trường (đất đai, rừng, nước, không khí…).

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, VNPT Đồng Nai sẽ hoàn thiện cơ bản việc triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở; tích hợp các giải pháp do VNPT đã xây dựng, đồng thời tích hợp các giải pháp do UBND tỉnh đã đầu tư…

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại