14:49 17/06/2022

VNPT triển khai Hệ thống thông tin và CSDL chăn nuôi, góp phần thúc đẩy CĐS ngành Nông nghiệp


Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi đã được Bộ NN&PTNT phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng và triển khai thử nghiệm tại một số địa phương sẽ là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh trạnh của sản phẩm chăn nuôi Việt Nam. Nền tảng giúp kết nối, chia sẻ thông tin chủ động hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp chăn nuôi và người chăn nuôi. Hệ thống sẽ giúp cập nhật chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, sản lượng sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đối với các doanh nghiệp, đây chính là cơ hội để cập nhật thông tin thị trường và giới thiệu sản phẩm, kết nối, hợp tác với khách hàng. Với người chăn nuôi sẽ có cơ hội nắm bắt thông tin thị trường đầu ra, thông tin về chất lượng con giống, thức ăn chăn nuôi, giá bán, dịch vụ cung ứng vật tư, thông tin về dịch bệnh để đưa ra quyết định phù hợp.

Việc hình thành và đưa vào triển khai CSDL chăn nuôi là bước đi quan trọng thể hiện sự quyết tâm  chuyển đổi số mạnh mẽ chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT, kỳ vọng sẽ mang lại hơi thở mới cho ngành, mang lại sự thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ, đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng lớn cho người dân, doanh nghiệp cũng như cho đất nước.

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại