16:36 07/12/2023

VNPT và Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc ký kết hợp tác về chuyển đổi số


Ngày 06/12/2023, tại trụ sở VNPT Vĩnh Phúc diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028 giữa Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện VNPT tại địa bàn tỉnh.

Theo nội dung ký kết, VNPT tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Nông dân tỉnh cùng phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ hội viên nông dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, triển khai ứng dụng công nghệ số trong việc sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng độ tin cậy cũng như quảng bá các sản phẩm nông sản rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

Lãnh đạo VNPT Vĩnh Phúc cam kết sẽ cử các Cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đào tạo, hướng dẫn cán bộ hội viên Hội Nông dân tỉnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ phụ trách kỹ thuật mạng, công nghệ thông tin của các cấp Hội Nông dân.

Tại buổi lễ, VNPT Vĩnh Phúc, Hội Nông dân tỉnh, đại diện một số hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu và Hội viên nông dân giỏi đã thực hiện ký kết triển khai các nội dung trọng tâm gồm Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin.

Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để 2 bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế, đạt được các mục đích đề ra.

Theo VnMedia

https://www.vnmedia.vn/cong-nghe/202312/vnpt-va-hoi-nong-dan-tinh-vinh-phuc-ky-ket-hop-tac-ve-chuyen-doi-so-f802598/

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại