13:35 16/11/2020

VNPT và Tỉnh đoàn Long An ký kết Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - CNTT


Ngày 12/11 vừa qua, tại Long An, VNPT và Tỉnh đoàn Long An đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin và Truyền thông Giai đoạn 2020-2022.

Với Thỏa thuận hợp tác này, VNPT tại Long An hỗ trợ triển khai các ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin cho BCH Tỉnh đoàn để nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Long An.

Hai bên cùng phối hợp cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin của đoàn viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trở thành hạt nhân trong việc sử dụng, thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin tại các địa phương.

Không chỉ có Tỉnh đoàn Long An hợp tác với VNPT, mà UBND tỉnh Long An cũng đã ký kết hợp tác chiến lược về Viễn thông - CNTT với Tập đoàn hàng đầu quốc gia này trong giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Trong đó, giai đoạn hợp tác 2015 - 2020 giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Long An đã mang lại nhiều kết quả thiết thực với hạ tầng kỹ thuật mạng lưới  VT - CNTT đáp ứng công tác triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh, phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, hạ tầng Viễn thông tại Long An đã được cải thiện rõ nét, với quang hóa 100% các trạm BTS và cung cấp đường truyền full IP cho tất cả trạm BTS 3G, bảo đảm chất lượng và tốc độ. Mạng băng rộng cố định bảo đảm cung cấp dịch vụ truy nhập cáp quang cho 192 xã/phường/thị trấn, các khu dân cư trên toàn tỉnh.

Đồng thời, VNPT cũng triển khai cung cấp dịch vụ mạng Truyền số liệu chuyên dùng đồng bộ cho 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và 100% UBND xã, phường, thị trấn.

Một số dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được VNPT quan tâm, phối hợp, hỗ trợ các ngành triển khai bước đầu đạt kết quả: Triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của ngành giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, nông nghiệp,..

Đây chính là tiền đề để UBND tỉnh Long An và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt tay hợp tác với VNPT trong những năm tiếp theo.

Nguồn: vnpt.com.vn

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại