10:57 02/07/2020

VNPT và UBND tỉnh Lạng Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025


Sáng 1/7, UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT) giai đoạn 2015 – 2020 và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT&CNTT giai đoạn 2020 – 2025.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác chiến lược số 1912/TTHT-UBND-LANGSON-VNPT ngày 19/12/2014 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và VNPT về VT&CNTT giai đoạn 2015 – 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho VNPT Lạng Sơn phát triển hạ tầng VT&CNTT từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện, xã.

Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đã có sóng di động 2G, 100% thị trấn, thành phố có sóng di động 3G, 200/200 xã, phường, thị trấn được triển khai mạng Internet băng rộng cáp quang. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai kết nối 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được triển khai tập trung thống nhất trong toàn tỉnh gồm 228 cơ quan, đơn vị, trong đó có 17 sở, ngành; 11 huyện, thành phố; 200 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, đã triển khai tích hợp, đồng bộ dữ liệu 1.579 TTHC trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, đã triển khai giải pháp hội nghị truyền hình trực tiếp Mega – Vmeeting triển khai chính thức từ tháng 12/2018 gồm 213 điểm cầu, đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ các cuộc họp được thực hiện thông qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến chiếm khoảng 30% trên tổng số các cuộc họp, ước tính mỗi năm tiết kiệm được khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice triển khai từ tháng 8/2019 đến nay, đã có 100% cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh sử dụng.

Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Tập đoàn VNPT góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời đề nghị VNPT tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh để cung cấp thông tin cũng như quảng bá các sản phẩm ứng dụng, tiện ích mà VNPT cung cấp; Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đơn vị, để từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố nội dung thỏa thuận hợp tác về VT&CNTT giai đoạn 2020 – 2025 giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, hai bên tiến hành hợp tác ở các nội dung: cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; xây dựng hạ tầng VT&CNTT, phát triển đô thị thông minh; hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực VT&CNTT.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại