10:07 14/10/2020

VNPT vinh dự nhận Cờ thi đua của UBQLVNN tại Doanh nghiệp


Để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015-2020, ngày 12/10 vừa qua, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách “Bảo toàn và phát triển nguồn vốn” đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao. Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới; làm cho thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, Tập đoàn VNPT đã phát động nhiều phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề. Nhiều phong trào thi đua do Tập và Công đoàn Tập đoàn phát động được thực hiện một cách có hiệu quả như phong trào “Nụ cười VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”… Từ những phong trào thi đua như thế này, người lao động đã có những sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực và hăng say trong lao động sản xuất, tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội, góp phần làm nên những dấu ấn đáng nhớ trong các giai đoạn phát triển của Tập đoàn VNPT.

Bên cạnh đó, các phòng trào thi đua của VNPT đã góp phần giúp các chỉ số kinh doanh của VNPT đều tăng trưởng tốt, đặc biệt liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 20%/năm. Tập đoàn VNPT đã triển khai thành công đề án tái cấu trúc, từng bước khẳng định vị thế vững chắc là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ CNTT trọng yếu và nhân tố không thể thiếu trong quá trình Chuyển đổi số quốc gia, bằng các sản phẩm nổi bật như Trục Liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và hàng loạt các dự án hỗ trợ phát triển CNTT tại nhiều tỉnh/TP trên cả nước.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, VNPT có trên 24.000 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó hơn 2.000 sáng kiến tiêu biểu đã được xét công nhận cấp Tập đoàn, với tổng giá trị làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cuộc thi “Sáng tạo VNPT“ đã mang về gần 3.000 giải pháp sáng tạo được đưa ra từ cấp cơ sở, trong đó hơn 260 giải pháp xuất sắc đã được Tập đoàn xét trao giải. Tập đoàn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng 104 bằng “Lao động sáng tạo”. Cũng trong những năm gần đây, VNPT đã có 12 sản phẩm đạt giải thưởng quốc tế và 10 giải thưởng quốc gia Sao Khuê, trong đó tiêu biểu là các sản phẩm đạt giải Vàng giải thưởng quốc tế về kinh doanh Stevie Award: Sản phẩm nền tảng IoT Smart Connected Platform; Sản phẩm VNPT HIS; Sản phẩm Smart Connected Platform (SCP); Sản phẩm Giải pháp Trục liên thông văn bản quốc gia.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, VNPT đã vinh dự là một trong 09 tập thể được nhận Cờ thi đua của Ủy ban năm 2019. Tại Đại hội Thi đua diễn ra ngày 12/10, thay mặt VNPT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Dũng Thái đã lên nhận Cờ thi đua của UBQLVNN tại Doanh nghiệp trao tặng cho VNPT. Ngoài ra, Tập đoàn còn vinh dự có 3 cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội lần này.

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với truyền thống thi đua yêu nước và kết quả đã đạt được, cùng với những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sự hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt với tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban, tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng và sẽ là động lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Nguồn: vnpt.com.vn


Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại