Tin tức - Sự kiện

Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ

Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ

Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ

Thứ Sáu 07/08/2020 15:16

Chi tiết
VNPT gấp rút triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông tại bệnh viện dã chiến Đà Nẵng

VNPT gấp rút triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông tại bệnh viện dã chiến Đà Nẵng

VNPT tại Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng để cung cấp dịch vụ viễn thông tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn - Đà Nẵng phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thứ Sáu 07/08/2020 09:33

Chi tiết
Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Thứ Sáu 07/08/2020 08:20

Chi tiết
Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông Vũng Tàu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông Vũng Tàu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông Vũng Tàu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Thứ Năm 06/08/2020 14:01

Chi tiết
Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Phát triển công trình Viễn thông

Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Phát triển công trình Viễn thông

Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Phát triển công trình Viễn thông

Thứ Năm 06/08/2020 13:46

Chi tiết