Tin tức - Sự kiện

Đã có trên 17 triệu lượt khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI

Đã có trên 17 triệu lượt khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI

Tính đến ngày 2/8/2020, đã có 17.457.706 lượt khai báo tự nguyên qua ứng dụng NCOVI với 42.440.990 bản ghi cập nhật theo dõi sức khoẻ…

Thứ Hai 03/08/2020 14:22

Chi tiết
VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

Là một trong những đơn vị nhận được nhiều giải thưởng nhất tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam -VNPT tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong và dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam và hướng đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng quốc tế.

Thứ Hai 03/08/2020 10:43

Chi tiết
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Viễn thông Đồng Tháp

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Viễn thông Đồng Tháp

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Viễn thông Đồng Tháp

Thứ Hai 03/08/2020 10:31

Chi tiết
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Viễn thông Bạc Liêu

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Viễn thông Bạc Liêu

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Viễn thông Bạc Liêu

Thứ Hai 03/08/2020 10:27

Chi tiết
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Cà Mau

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Cà Mau

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Cà Mau

Thứ Hai 03/08/2020 10:15

Chi tiết