00:00 10/10/2015

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp - tự nguyện áp dụng

Nguồn: vnpt.com.vn